#
0

Calendari Fiscal

Es publica el Calendari Fiscal del 15 de maig al 15 de març. Es posaran al cobrament pel servei de gestió i recaptació de la Diputació de Castelló: la Taxa de Residus, l'impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), Impost de Béns Immobles, tant urbà com rústic, Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) i la Taxa de Gestió de Residus del consorci de la zona 1.

Etiquetes