#
13
167
167

Localització

Localització

El municipi de la Serra d’en Galceran, està situat en la comarca de la Plana Alta, a l'interior de la província de Castelló. El terme, essencialment muntanyós, compta amb 82 km2 i està composat per 3 nuclis urbans importants: la Serra, Ivarsos i Rossildos. El nucli de la Serra té l’accés des de la autovia de la Plana CV-10, enllaçant amb la CV-15 des del nucli de Rossildos o bé enllaçant fins la CV-155 des de Benlloch. Els nuclis de Rossildos i Ivarsos, situats a peu de carretera, tenen el seu accés des de la CV-15.

Els orígens del nom de la Serra d’en Galceran els trobem en la família Galceran, senyors feudals durant els segles XIV i XV. Les primeres dades documentades son de l’any 1213 i 1238, quan el rei Jaume I va donar estes terres a Pere Valimanya. Amb el nom de Sierra de Valimanya apareix a la carta pobla de l’any 1374, fins a la compra de les terres per la família Galceran, a principis del S.XIV, amb jurisdicció civil i criminal. El municipi, té orígens més primitius, com son les restes ibèriques de el ‘’Castellàs”, de l'Edat de Bronze i inicis del Ferro Antic en el Tossal de la Vila i alguns gravats rupestres d’art llevantí, declarats Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. A més del nucli de la Serra, tenim altres dos nuclis principals; Ivarsos i Rossildos, així com nombrosos masos disseminats per tot el terme. Aquesta peculiar disgregació, enriqueix al municipi en infinitat de festes i actes culturals al llarg de l’any.

Els Ivarsos es una pedania que forma part del municipi de la Serra d’en Galceran. Ja en temps medievals hi havia un extens mas i un hostal, situat al Camí Reial de València a Morella. També va ser un lloc de pas de ramaderia transhumant. Les primeres dades històriques les encontrem l’any 1583, data en la qual s'estableix el mas dels Ivarsos. L’any 1601, Casalduch aconsegueix el permís als seus vassalls per a ampliar esta nova localització de la població. Sobre el S.XVIII, Ivarsos augmenta la seua població amb la construcció de l’Ermita dels Desemparats. Un dels reclams turístics, es l’afamat “Pa dels Ivarsos” molt conegut i apreciat en tota la província. Rossildos es l’altra pedania de la Serra, situada al nord est del terme municipal, junt a la carreta CV-15.

Els orígens de Rossildos són molt pareguts als dels Ivarsos. Des de temps medievals, transcorria per Rossildos el Camí Reial de València a Morella, sent un pas de ramat transhumant fins a Aragó. Esta situació va afavorir la creació de nombrosos hostals, que amb el pas del temps s’han anat transformant en els restaurants que avui coneixem.